11.03.2020

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Oświęcimiu, ul. Śniadeckiego 26.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz numerem telefonu i dopiskiem:

“Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Oświęcimiu, ul. Śniadeckiego 26”

lub elektronicznie w terminie do dnia 2 kwietnia 2020 r. do godziny 12.00, na adres:

Urząd Miasta Oświęcim

32-600 Oświęcim

ul. Zaborska 2

pokój nr 1 – Dziennik Podawczy

Ogłoszenie O Konkursie Na Stanowisko Dyrektora SP4

Font Resize
Contrast