22.09.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór
kandydatów na wolne stanowisko pracy:

– Referent w Zespole Rozliczeń Klienta Indywidualnego
w wymiarze: 5 osób – 5 etatów, Miejsce wykonywania pracy – Kraków;
– Referent w Zespole Klienta Indywidualnego
w wymiarze: 5 osób – 5 etatów, Miejsce wykonywania pracy – Kraków.