19.06.2018

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego