29.11.2013

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Na podstawie uchwały Nr XVII/332/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie:określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Miasto Oświęcim dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 2 grudnia 2013 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie promocji Miasta Oświęcim poprzez sport w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.  

Na podstawie uchwały Nr XVII/332/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie:określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Miasto Oświęcim dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 2 grudnia 2013 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie promocji Miasta Oświęcim poprzez sport w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.