30.12.2014

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie uchwały Nr XVII/332/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie:określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Miasto Oświęcim dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu  30 grudnia  2014 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji  zadań w zakresie promocji Miasta Oświęcim poprzez sport w okresie od 15 stycznia do 30 kwietnia 2015 r.

 

Na podstawie uchwały Nr XVII/332/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie:określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Miasto Oświęcim dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu  30 grudnia  2014 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji  zadań w zakresie promocji Miasta Oświęcim poprzez sport w okresie od 15 stycznia do 30 kwietnia 2015 r.

 

Zobacz:

treść ogłoszenia

wzór oferty