30.11.2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Oświęcim pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w 2024 roku”.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Oświęcim pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w 2024 roku”.

https://bip.oswiecim.um.gov.pl/5683/dokument/42573

oferta-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-1

sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego-zalacznik-nr-5(2)