26.03.2020

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Oświęcim o odwołaniu dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Więźniów Oświęcimia, Krzywej, Dworcowej, Bolesława Prusa i Młyńskiej

Oświęcim, dnia 24 marca 2020 r.

Znak sprawy:

GA.6721.100.70.2019.II

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Oświęcim

o odwołaniu dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Więźniów Oświęcimia, Krzywej, Dworcowej, Bolesława Prusa i Młyńskiej

 

W związku z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także w związku z ogłoszonym stan epidemii i najnowszymi decyzjami ws. walki z COVID-19 dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami, która miała odbyć się w dniu 31 marca 2020r. o godz. 14.00 zostaje odwołana.

Font Resize
Contrast