02.11.2015

Ogłoszenie Starosty Oświęcimskiego – 29.10.2015

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

informuje, że w dniu 28.10.2015r. na wniosek inwestora: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, została wydana decyzja Starost Oświęcimskiego Nr 664/16 znak: WAB.6740.1.211.2015 orzekająca o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę pn.: budowa zakładu termicznego przekształcenia odpadów w Oświęcimiu, lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym: 1773/101, 1773/104, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, Obręb Nr 0005, Monowice oraz działka o numerze ewidencyjnym 2653/258, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I

Dalsze informacje można znaleźć w załączniku dołączonym do ogłoszenia.

Załącznik

Ogloszenie 29102015