23.05.2017

Ogłoszenie Wojewody Małopolski o wniesionym odwołaniu do Ministra Infrastruktury i Budwonictwa

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że zostały wniesione odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa od decyzji Wojewody Małopolskiego z 20 marca 2017 r., znak: WI-IV.747.1.4.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa Skoczów-Komorowice-Oświęcim w ramach budowy gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – na terenie województwa małopolskiego.

Odwołania wraz z aktami sprawy, w tym ww. decyzją Wojewody Małopolskiego, zostały przesłane w celu rozpatrzenia do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Załącznik

Obwieszczenie Odwolanie.7228072 7885240