13.12.2023

Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2023 r. znak: WS-II.7570.5.801.2022.WG o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, objętą decyzją Wojewody Małopolskiego zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Ogłoszenie treść