22.01.2016

Opłata za psa bez ulgi w 2016 roku

 

Informujemy mieszkańców miasta, że stawka opłaty od posiadania psów będzie wynosić 60,00 zł rocznie od jednego psa. Organ nadzoru, czyli Regionalna Izba Obrachunkowa uchylił uchwalone przez Radę Miasta i obowiązujące w poprzednich latach ulgi dla emerytów i rencistów oraz zwolnienia z opłat rodziców lub opiekunów dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, bez względu na wiek. Dlatego osoby korzystające z tych ulg w latach ubiegłych, począwszy od 2016 r., będą musiały uiścić opłaty od posiadania psów w kwocie 60 zł.

Fot. Agata Jezior

 

Informujemy mieszkańców miasta, że stawka opłaty od posiadania psów będzie wynosić 60,00 zł rocznie od jednego psa. Organ nadzoru, czyli Regionalna Izba Obrachunkowa uchylił uchwalone przez Radę Miasta i obowiązujące w poprzednich latach ulgi dla emerytów i rencistów oraz zwolnienia z opłat rodziców lub opiekunów dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, bez względu na wiek. Dlatego osoby korzystające z tych ulg w latach ubiegłych, począwszy od 2016 r., będą musiały uiścić opłaty od posiadania psów w kwocie 60 zł.

Fot. Agata Jezior