09.03.2011

OSPR 2011

25 lutego 2011 roku prezydent miasta podpisał  z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych  i Administracji oraz Wojewodą Małopolskim aneks do porozumienia w sprawie realizacji III etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na 2011 rok. Jest to już ostatni rok obowiązywania III etapu OSPR.
Miasto otrzyma ponad 1,8 mln zł dofinansowania.

25 lutego 2011 roku prezydent miasta podpisał  z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych  i Administracji oraz Wojewodą Małopolskim aneks do porozumienia w sprawie realizacji III etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na 2011 rok. Jest to już ostatni rok obowiązywania III etapu OSPR.
Miasto otrzyma ponad 1,8 mln zł dofinansowania.

W tym roku planowane jest:  
-wykonanie modernizacji ulicy i budowy chodnika przy ul. Ostatni Etap- dofinansowanie OSPR – 500 tys. zł,
-prace zabezpieczające konstrukcję budynku dawnych zakładów zbożowych przy ul. Kolbego – 328 tys. zł,
-przebudowa płyty Rynku Głównego – 145 tys. zł,
-przebudowa odcinka ul. Krasickiego – 400 tys. zł, udział miasta to również 400 tys. zł,
-przebudowa ul. Klucznikowskiej – 400 tys. zł, udział miasta to również 400 tys. zł,
-plan zagospodarowania dla pomnika zagłady wraz z jego strefą ochronną – 50 tys. zł.
Obecnie są przygotowywane materiały do przetargu na zadania inwestycyjne. Trwają też prace nad założeniami do IV etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy został przyjęty przez Radę Ministrów w 1996 roku. Zadania w ramach OSPR I etap były nastawione na uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w mieście Oświęcimiu oraz modernizację układu komunikacyjnego w rejonie strefy ochronnej i na dojazdach do Państwowego Muzeum Oświęcim. W II i III etapie środki budżetu państwa skierowano głównie na usprawnienia komunikacyjne i poprawę estetyki Starego Miasta. Miasto wykonało wtedy modernizację pl. Kościuszki, ul. Górnickiego, Dąbrowskiego, Berka Joselewicza, ks.Bosko, ks. Knycza, w części remont zamku, ul. Zamkową, plac Skarbka i ul.Kościelną, ul. Bulwary oraz w części Rynek Główny. Po raz pierwszy w programie określono beneficjentów Gmina miasto Oświęcim, Starostwo Powiatowe, Gmina Oświęcim, Samorząd Województwa Małopolskiego, PWSZ i przypisano im określone zadania.