10.10.2014

OSPR powinien być kontynuowany

Miasto rozpoczyna prace nad kolejnym etapem Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Dotychczasowy IV już etap zakończy się w 2015 roku. Spotkanie z pozostałymi beneficjentami programu: gminą Oświęcim, Starostwem Powiatowym, Państwową Wyższą Szkoła Zawodową oraz przedstawicielem Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbyło się dzisiaj w Urzędzie Miasta. – Ten rządowy program jest dla nas znaczącym wsparciem finansowym, zwłaszcza w zakresie drogowym. Wiele dróg na Zasolu i osiedlu Chemików jest przebudowanych dzięki środkom budżetu państwa, podobnie jak oświęcimski rynek – zauważa Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. 

Miasto rozpoczyna prace nad kolejnym etapem Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Dotychczasowy IV już etap zakończy się w 2015 roku. Spotkanie z pozostałymi beneficjentami programu: gminą Oświęcim, Starostwem Powiatowym, Państwową Wyższą Szkoła Zawodową oraz przedstawicielem Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbyło się dzisiaj w Urzędzie Miasta. – Ten rządowy program jest dla nas znaczącym wsparciem finansowym, zwłaszcza w zakresie drogowym. Wiele dróg na Zasolu i osiedlu Chemików jest przebudowanych dzięki środkom budżetu państwa, podobnie jak oświęcimski rynek – zauważa Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. 

 Wszyscy podkreślali, że zarówno w mieście jak i gminie Oświęcim jest jeszcze wiele do zrobienia, dlatego program powinien być kontynuowany. – W Brzezince wciąż nie ma drogi, która odsuwa ruch samochodowy spod bramy muzeum przy ul. Ofiar Faszyzmu – mówi Małgorzata Grzywa wójt gminy Oświęcim. – Dla nas ważne jest dokończenie rozpoczętych inwestycji oraz kontynuacja programów badawczych, ujętych w strategii uczelni –podkreśla prof. Witold Stankowski rektor PWSZ. Zdaniem Andrzeja Skrzypińskiego członka zarządu Starostwa Powiatowego układ komunikacyjny w rejonie muzeum w Oświęcimiu nie budzi już wątpliwości, za to wiele jest jeszcze do zrobienia na osiedlu Chemików oraz w Brzezince.  
W najbliższym czasie beneficjenci wystąpią do wojewody małopolskiego o rozpoczęcie procedury przygotowania dokumentów do V etapu OSPR na lata 2016-2019.

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy został przyjęty w 1996 roku przez Radę Ministrów. Celem programu jest wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie m. in. budowy, modernizacji i utrzymania infrastruktury technicznej i społecznej.