21.07.2011

Ostrzeżenie hydrologiczne

Data i godzina wydania ostrzeżenia: 21.07.2011r. – godz. 7:49 

Data i godzina wydania ostrzeżenia: 21.07.2011r. – godz. 7:49 

Zjawisko: przekroczenie stanów ostrzegawczych i alarmowych.
Stopień zagrożenia: 3
Ważność: od godz. 9.00 dnia 21.07.2011 r. do godz. 9:00 dnia 22.07.2011 r.
Obszar: województwo małopolskie.
Przebieg: IMGW w Krakowie przewiduje, w ciągu najbliższej doby w wyniku prognozowanych opadów burzowych na dopływach Wisły na terenie województwa możliwy ponowny wzrost poziomu wody i miejscami przekroczenie stanów ostrzegawczych.

Skutki: Lokalne zalania i podtopienia, niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, utrudnienia w prowadzeniu prac w korytach rzek. 
W związku z powyższym proszę podjąć stosowne działania zapobiegawcze 
i ostrzegawcze związane z ostrzeżeniem ludności oraz przygotować odpowiednie służby.
O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Oświęcimskiego, całodobowo – PSK Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu – tel. 844 89 90, 844 89 93, fax 848 89 99 lub Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w godz. 7,30-15,30 tel. 844 96 41, tel. i fax 844 96 40, oraz Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 8475200, 8475280, fax.8475208.