11.09.2014

Oswajamy alzheimera – szkolenie dla NGO

Stowarzyszenie „Pokolenia” przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie województwa małopolskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach z zakresu pracy z osobami cierpiącymi na choroby otępienne.

   Otępienia, w tym choroba Alzheimera nazywane są epidemią XXI wieku. Projekt „WIEMY JAK” realizowany przez Stowarzyszenie „Pokolenia” ma na celu wzmocnienie kompetencji członków organizacji pozarządowych w zakresie wiedzy o chorobach otępiennych i alzheimerze, sposobie pracy z chorymi i ich rodzinami oraz stworzenie platformy współpracy, wymiany doświadczeń członków NGO z terenu małopolski zajmujących się problematyką osób starszych i niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie „Pokolenia” przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie województwa małopolskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach z zakresu pracy z osobami cierpiącymi na choroby otępienne.

   Otępienia, w tym choroba Alzheimera nazywane są epidemią XXI wieku. Projekt „WIEMY JAK” realizowany przez Stowarzyszenie „Pokolenia” ma na celu wzmocnienie kompetencji członków organizacji pozarządowych w zakresie wiedzy o chorobach otępiennych i alzheimerze, sposobie pracy z chorymi i ich rodzinami oraz stworzenie platformy współpracy, wymiany doświadczeń członków NGO z terenu małopolski zajmujących się problematyką osób starszych i niepełnosprawnych.

 – Zaplanowaliśmy realizację cyklu szkoleń i warsztatów, których tematyka jest odzwierciedleniem realnych problemów, z jakimi na co dzień spotykają się członkowie organizacji zajmujących się osobami starszymi i niepełnosprawnymi, opiekunowie i członkowie rodzin osób chorych na alzheimera i otępienia – mówi Agata Lorek prezes stowarzyszenia Pokolenia. – W ramach projektu planowane są również szkolenia wyjazdowe, połączone z wizytami studyjnymi w Warszawie, Łodzi i Krakowie. Pozwolą one przyjrzeć się zasadom funkcjonowania i sposobom organizacji opieki w placówkach zajmujących się osobami z dysfunkcjami poznawczymi – dodaje

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie 33/841-17-81, 785 360 718 lub mailowo pokolenia@vp.pl oraz na stronie internetowej stowarzyszenia www.pokolenia.ddposwiecim.pl (zakładka projekty- „Wiemy jak”)

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.