05.11.2018

Oświadczenie

Przepraszamy Pana Sebastiana Smelkowskiego za nieuprawnione wykorzystanie zdjęcia Miejskiej Biblioteki Publicznej „Galeria Książki” w Oświęcimiu w  akcji promocyjnej „Oświęcim lubię moje miasto”.

 

 

Realizator akcji – Wydział Promocji Miasta Oświęcim