10.01.2021

Oświadczenie

Mur cmentarza żydowskiego z zamalowanymi napisami

W związku z namalowaniem przez nieznanych sprawców symboli faszystowskich na murze cmentarza żydowskiego w Oświęcimiu, wyrażam razem z mieszkańcami zdecydowane oburzenie wobec takich działań. Oświęcim jest miejscem, w którym takie akty zawsze będą potępiane. Mieszkańcy Oświęcimia zachowują pamięć o ofiarach Holocaustu. Oświęcim jest również symbolem wielowiekowego współżycia społeczności żydowskiej i chrześcijańskiej, a na cmentarzu żydowskim są pochowani mieszkańcy przedwojennego Oświęcimia. Takie działania godzą w naszą wspólną pamięć. Stanowczo potępiamy takie akty. Oczekujemy szybkiego wykrycia i ukarania sprawców przez organy ścigania.

                                                                                                                                                         Janusz Chwierut
                                                                                                                                                    Prezydent Oświęcimia

Mur cmentarza żydowskiego z zamalowanymi napisami