07.03.2018

Oświadczenie Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta Oświęcim

Oświadczenie
Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości 
w Radzie Miasta Oświęcim

 

W związku z przyjęciem przez radnych PO i SLD apelu dotyczącego ustąpienia przez pełniącego funkcję prezydenta Janusza Marszałka klub radnych PiS w radzie Miasta Oświęcim oświadcza:

1.Apel ten jest aktem desperacji i prawnego ignoranctwa zmierzającym do wprowadzenia w mieście komisarza. Byłby to zapewne człowiek reprezentujący poglądy PO, człowiek bez mandatu społecznego -typowy funkcjonariusz partyjny.
2.Stan zdrowia Jacka Grossera, według oświadczeń KKW Oświęcimianie -Oświęcimianom, z dnia na dzień ulega poprawie, co pozwala sądzić, że” Prezydent Elekt” będzie mógł w niedługim czasie złożyć ślubowanie przed Radą Miasta i objąć zgodnie z wolą mieszkańców Oświęcimia Urząd Prezydenta.
3.Nie ma moralnego jak i prawnego usprawiedliwienia dla czyichkolwiek działań  zmierzających do pozbawienia Jacka Grossera możliwości złożenia ślubowania.
4.Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Oświęcim wspiera rodzinę i wyborców Jacka Grossera, dołączając się do życzeń szybkiego powrotu do zdrowia.

Jacek Grosser, Janusz Chwierut, Janusz Marszałek nie byli kandydatami PiS w wyborach prezydenckich, w związku z tym możemy obiektywnie, bez emocji odnieść się do zaistniałej sytuacji. Uważamy, że apel PO i SLD jest typową manipulacją polityczną  zmierzającą  do eskalowania podziałów wśród mieszkańców Oświęcimia.
Wyrażamy nadzieję, że działania tego typu nie będą miały  już miejsca.
  
Oświęcim 26 02 2011r.

Z wyrazami szacunku
radni Prawa i Sprawiedliwości
w Radzie Miasta OświęcimZałącznik Wielkość
Osw2 0 49.10 KB