07.03.2018

Oświadczenie Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta Oświęcim w sprawie budżetu i uchwał okołobudżetowych

Oświadczenie
Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości
w Radzie Miasta Oświęcim
w sprawie budżetu i uchwał okołobudżetowych

 

Budżet przyjęty przez radnych Rady Miasta Oświęcim na rok 2011 jest budżetem – w czasach kryzysu – zaplanowanym na miarę możliwości finansowych Miasta. Żadne wskaźniki finansowe nie są zagrożone , a zadłużenie na jednego mieszkańca nieznacznie wzrośnie.

Szanowni mieszkańcy Oświęcimia. 

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Oświęcim radni uchwalili uchwałę budżetową. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej, budżet ten pozwoli na kontynuowanie rozpoczętych inwestycji ( między innymi biblioteki )jak i zaplanowanie nowych zmierzających do poprawienia jakości życia wszystkich mieszkańców naszego miasta. Ma on jednak znaczące wady. Naszym zdaniem główną wadą tego budżetu jest dramatyczne niedofinansowanie szkół i przedszkoli miejskich w zakresie remontów i wydatków bieżących. Kwota niedoszacowania wydatków kształtuje się w wysokości około 700 tysięcy złotych. Jednocześnie w uchwale budżetowej została zawarta poprawka, zgłoszona przez prezydenta, a przegłosowana przez radnych PO i SLD, dotycząca organizacji „Life-festiwalu” w kwocie 400 tysięcy złotych. Mimo tak wielkiej kwoty, którą wyda Urząd, mieszkańcy Oświęcimia, chcący wziąć udział w koncercie finałowym, będą musieli z własnej kieszeni zapłacić za bilet wstępu.
Biorąc pod uwagę , że Miasto organizuje inne imprezy kulturalne, między innymi Święto Miasta , Tydzień Kultury Beskidzkiej , uważamy  zaplanowanie tak znaczących środków finansowych na festiwal za nadmierną rozrzutność, a wręcz niegospodarność.
Powstała koalicja budżetowa PO i SLD z Prezydentem Januszem Marszałkiem na czele jest dla nas niezrozumiała. Z pieniędzy zaoszczędzonych na festiwalu można by – naszym zdaniem – dofinansować szkoły, nie podnosić cen biletów MZK, czy nie zwiększać cen odbioru i wywozu śmieci. Niestety radni koalicji PO i SLD zdecydowali inaczej.

Oświęcim 27 02 2011r.