07.03.2018

Oświadczenie Klubu Radnych Samorządny Oświęcim działającego w Radzie Miasta Oświęcim

 

Wybierz wielkość czcionki oraz dobierz kontrast używając klawiszy obok

 

Wybrany rozmiar:100%

 

 

Obecny styl:Normalny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz imprez w Oświęcimiu

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Praca Oświęcim

 

Praca Oświęcim

 

 

 

 

 

Pogoda w Oświęcimiu

 

 

Klub Radnych 
SAMORZĄDNY OŚWIĘCIM
działający w Radzie Miasta Oświęcim

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że nie akceptujemy apelu Radnych PO i SLD wystosowanego do Janusza Marszałka z żądaniem rezygnacji z pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Oświęcim. 
W myśl obowiązującego prawa Janusz Marszałek sprawuje urząd Prezydenta do czasu złożenia ślubowania przez nowo wybranego następcę. Czas obalić mit o „mieście pogrążonym w chaosie”, bowiem Oświęcim jest zarządzany w sposób zgodny z Ustawą o samorządzie gminnym i przestrzeganiem ustawowych rozwiązań regulujących działalność jednostek samorządu terytorialnego. Czuwa nad tym, między innymi, Rada Miasta.
Treść apelu Radnych PO i SLD wiedzie w praktyce do ustanowienia w naszym mieście  komisarza – osoby nie pochodzącej ze społecznego nadania czyli nie obdarzonej zaufaniem Mieszkańców Oświęcimia, ale zapewne związanej z partią polityczną. Zaistnienie takiej sytuacji będzie kolidowało z wolą lokalnej społeczności, która w II turze wyborów samorządowych opowiedziała się za kandydatem bezpartyjnym. Skutkiem zarządu komisarycznego może być destabilizacja w funkcjonowaniu miasta  i  powolne wygaszanie społecznego mandatu nowo wybranego Prezydenta.
Nie zgadzamy się z tą podjętą próbą narzucenia Mieszkańcom politycznej woli, ponieważ uważamy, że Prezydent Elekt Jacek Grosser powinien mieć szansę i czas na powrót do zdrowia bądź na podjęcie innej, ale własnej decyzji.

 

W imieniu Klubu
Przewodnicząca
Małgorzata  MargolZałącznik Wielkość
Osw3 0 44.34 KB