05.03.2012

Oświadczenie Klubu Radnych Solidarna Polska

Oświadczenie w sprawie odmowy publikacji oświadczenia na łamach "Głosu Ziemi Oświęcimskiej"

Oświadczenie w sprawie odmowy publikacji oświadczenia na łamach "Głosu Ziemi Oświęcimskiej"