11.08.2020

Oświadczenie Prezydenta Miasta Oświęcimia Janusza Chwieruta w związku ze skandalicznymi wypowiedziami amerykańskiego rabina Elchanan Poupko

W imieniu mieszkańców Oświęcimia wyrażam stanowcze oburzenie w związku ze słowami rabina Elchanan Poupko, który skrytykował Eliezera Sherbatova, nowego zawodnika drużyny hokejowej Unia Oświęcim za to, że jako reprezentant Izraela będzie grał w mieście, w którym istniał obóz Auschwitz. Ponadto, w swoich skandalicznych wypowiedziach dobitnie oskarżył on mieszkańców miasta Oświęcim o brak niesienia pomocy więźniom i współodpowiedzialność za istnienie obozu, co sprzeczne jest z oczywistymi faktami historycznymi.

Oświęcim istnieje od ponad 800 lat, a przed 1939 rokiem liczył blisko 15 tys. mieszkańców. W czasie okresu II wojny światowej, podczas okupacji Polski, to niemieccy naziści zdecydowali o lokalizacji w Oświęcimiu obozu Auschwitz. W czasie jego funkcjonowania mieszkańcy naszego miasta nieśli pomoc więźniom obozu, niejednokrotnie przypłacając to życiem. Miasto Oświęcim jest także ofiarą tego tragicznego okresu i przypisywanie mu jakiejkolwiek odpowiedzialności za istnienie obozu jest skandaliczną insynuacją.

Obecnie w naszym mieście mieszka ponad 38 tysięcy mieszkańców, którzy pamiętając o tragicznej historii, starają się normalnie żyć, pracować, rozwijać, realizować swoje pasje i marzenia. A samo miasto aktywnie wspiera ideę Miast Orędowników Pokoju.

W ostatnich latach udało się zbudować pozytywne relacje pomiędzy władzami miasta Oświęcim, Państwowym Muzeum Auschwitz Birkenau i Centrum Żydowskim w kontekście zachowania trudnej pamięci. Wspólnie realizujemy wiele projektów edukacyjnych i kulturalnych, które budują pozytywne relacje międzyludzkie szczególnie wśród młodego pokolenia.

Wyrażam stanowczy sprzeciw wobec kłamliwych stwierdzeń i insynuacji zawartych w opiniach amerykańskiego rabina Poupko, które krzywdzące są zarówno dla miasta Oświęcim jak i dla jego mieszkańców, ale także wielu Polaków, którzy byli ofiarami II wojny światowej.

Wypowiedzi takie burzą trud i prace wielu osób oraz instytucji zaangażowanych w Pamięć i edukację pokojową i są szkodliwe dla budowania pozytywnych relacji polsko-żydowskich. W związku z powyższym oczekujemy od Państwa stanowczej reakcji i potępienia tych wypowiedzi.

Oświęcim, dn. 11 sierpnia 2020 roku

Prezydent Oświęcimia

Janusz Chwierut

Przesłano do:

– MSZ RP

– Ambasada USA w Polsce

– Konsulat USA w Polsce

– Ambasada Izraela w Polsce