06.06.2019

Oświęcim. 10 czerwca ruszają konsultacje dotyczące wykorzystania autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej. Zakończą się 1 lipca

Nowy autobus hybrydowy
mzk, dni otwarte, fundusze europejskie, autobusy hybrydowe

Urząd Miasta informuje o przedłożeniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu pod nazwą „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej”. Wynika to z Ustawy z 11 stycznia 2018 r.o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jednocześnie zaprasza mieszkańców miasta Oświęcim oraz gmin: Oświęcim, Brzeszcze, Chełmek, Libiąż oraz Miedźna – stron porozumienia międzygminnego do zapoznania się z jego treścią i udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przedmiotowego projektu.
Projekt „Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej ” oraz formularz konsultacji dostępne są w internecie na stronie http://bip.oswiecim.um.gov.pl/5683/dokument/17822. Projekt dokumentu wyłożony jest również w Urzędzie Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2, w pokoju nr 25. Wgląd do dokumentu w jest możliwy: w poniedziałek, środę, czwartek od godz. 8 do godz. 14, we wtorek od godz. 8 do godz. 15.30 i w piątek od godz. 8 do godz. 12.
Przedmiotem dokumentu jest analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej oraz innych środków transportu z wykorzystywaniem silników, które nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Jest to zgodne z ustawą z  17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. W przedmiotowym opracowaniu został przeanalizowany obecny stan taboru autobusowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu, różne warianty wprowadzenia taboru zeroemisyjnego wraz z infrastrukturą, zakres działalności spółki.
Konsultacje prowadzone będą 10 czerwca 2019 r. do 1 lipca 2019 r. w formie przyjmowania wniosków, uwag i opinii przekazywanych:
1. w formie pisemnej (wg załączonego do niniejszego ogłoszenia formularza),
2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wg załączonego do niniejszego ogłoszenia formularza).
Wnioski, uwagi i/lub opinie w formie pisemnej (wypełniony formularz) prosimy przekazywać pocztą elektroniczną na adres mailowy: izabela.zak@um.oswiecim.pl (w tytule maila prosimy o wpisanie tematu: „Konsultacje społeczne”) bądź dostarczyć drogą listowną na adres: Urząd Miasta Oświęcim, Wydział Gospodarki Miejskiej, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, w terminie do dnia 1 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu).

Ogłoszenie O Konsultacjach Społecznych (1)

Projekt Analizy

Formularz Konsultacji Społecznych Projektu AKK

 

Nowy autobus hybrydowy
mzk, dni otwarte, fundusze europejskie, autobusy hybrydowe