27.03.2020

Oświęcim. 10 ofert w przetargu na projekt i budowę obwodnicy Oświęcimia

Mapa przebiegu obwodnicy Oświęcimia

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie 27 marca 2020 r. otwarte zostały oferty, które wpłynęły w ramach przetargu na projekt i budowę ostatniego z odcinków, które powstaną w ramach budowy drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała, odcinka IV obwodnica Oświęcimia (DK44 klasy GP). Oferty złożyło 10 wykonawców. Rozpoczyna się sprawdzanie i analizowanie złożonych dokumentów. – Przetarg na projekt i budowę obwodnicy Oświęcimia był ogłoszony 30 grudnia 2019 r. na platformie zakupowej GDDKiA. Zainteresowani inwestycją wykonawcy po zapoznaniu się z warunkami przetargu zadawali szczegółowe pytania, by przygotować właściwe oferty. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone i 27 marca wpłynęło 10 ofert – informuje Iwona Mikrut główny specjalista ds. komunikacji społecznej. Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę brutto na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 650 699 713,00 zł.

Oferty złożyły firmy: POLAQUA Sp. z o.o  – 664 072 715,90 zł,  WARBUD S.A – 581 938 405,65 zł,  PORR S.A. – 553 053 131, 16 zł, BUDIMEX S.A. – 467 674 827,51 zł,  Intercor Sp. zo.o Zawiercie  – 532 461 461,58 zł,  Mota Engil Central Europe Lider i Himmel i Papesch Opole Sp. zo.o. -Partner – 579 503 703,00 zł, Mostostal Warszawa – 665 478 853, 25 zł,  Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. (Lider) i Aldesa Construcciones S.A Hiszpania ( Partner) – 622 467 823, 40 zł,  MIRBUD S.A. -Lider i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARIA S.A -PARTNER – 588 224 547,17, Metrostav Polska S.A – LIDER i Metrostav a.s- Członek Konsorcjum Republika Czeska -572 968 983,20 zł. 

Zakres zadań dla wykonawcy

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie musiał zaprojektować i wykonać dwujezdniową drogę krajową klasy GP, obwodnicę Oświęcimia, która przebiegać będzie po nowym śladzie i zostanie dołączona do istniejącej DK44. Lokalizacja drogi obejmie województwa: małopolskie i śląskie, powiaty: oświęcimski i bieruńsko – lędziński, , gminy: Bojszowy i Oświęcim.

Zadaniem wykonawcy będzie także: uzyskanie w imieniu i na rzecz GDDKiA wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi.

Szczególne podejście z uwagi na lokalizację

Szczególnego podejścia wykonawcy wymaga fragment drogi zlokalizowany w sąsiedztwie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – Birkenau. W związku z tym został opracowany „Raport z oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa – Auschwitz – Birkenau niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945) dla inwestycji p.n. „Budowa drogi ekspresowej S-1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej”, w którym szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru, przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz sformułowano zalecenia, które należy ująć na kolejnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji.

Raport ten będzie przedmiotem analizy ekspertów wskazanych przez UNESCO. Wykonawca opracowując projekt budowlany powinien analizować zawarte w nim rozwiązania pod kątem zgodności z zapisami zawartymi w raporcie, gdyż sprawą priorytetową jest tu bezkonfliktowe funkcjonowanie „dobra światowego dziedzictwa” oraz drogi krajowej.

Budowa obwodnicy Oświęcimia na tle całości zadania

Odcinek I: węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła), w zakres którego wchodzą:

· droga ekspresowa o długości 12,865 km

· obwodnica Bierunia o długości 2,1 km

· trzy węzły drogowe: Kosztowy II, Lędziny, Bieruń

· para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Lędziny Wschód (klasa II) oraz Lędziny Zachód (klasa III)

Odcinek II: węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice, w zakres którego wchodzą:

· droga ekspresowa o długości 15,165 km

· trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze

Odcinek III: Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem), w zakres którego wchodzą:

· droga ekspresowa o długości 12,02 km

· dwa węzły drogowe: Stara Wieś, Suchy Potok

· para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Dankowice Zachód (klasa) oraz Dankowice Wschód (klasa III)

· obwód utrzymania drogowego

Odcinek IV: obwodnica Oświęcimia, w zakres którego wchodzą: droga dwujezdniowa o długości 9,045 km, trzy mosty : na Wiśle, Sole i Młynówce oraz wiadukt kolejowy.

Wszystkie odcinki realizowane będą w formule „projektuj i buduj”, a docelowo droga S1 będzie mieć 135 km długości. Stanie się ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1 dla mieszkańców Małopolski i Śląska, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym. S1 znajduje się bowiem w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25 czyli „osi drogowej Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3, relacji Żylina – Skalite.

Kalendarium dla S1 Kosztowy – Bielsko – Biała

30 czerwca 2016 r. – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

15 marca 2017 r. – uzgodnienie przez ministra właściwego ds. transportu Programu Inwestycji

10 października 2019 r. – ogłoszenie przetargów na odcinki realizacyjne I-II

11 października 2019 r. – przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu na realizację S1 na odcinku Dankowice – węzeł Suchy Potok

30 grudnia 2019 r. – ogłoszenie przetargu na IV odcinek realizacyjny (obwodnica Oświęcimia w ciągu DK44)

kwiecień 2020 r. – planowane zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule „Projektuj i buduj” dla odcinków I-III

27 marca 2020 r. – otwarcie ofert w przetargu na IV odcinek realizacyjny, obwodnica Oświęcimia w ciągu DK44

2020 – 2024 – lata realizacji

GDDKiA Kraków

Font Resize
Contrast