13.12.2021

Oświęcim. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

40 lat temu w Polsce wprowadzono stan wojenny. 13 grudnia, prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut uczcił pamięć ofiar stanu wojennego. W towarzystwie zastępców Andrzeja Bojarskiego i Krzysztofa Kani złożył kwiaty i zapalił znicze pamięci na Grobie Nieznanego Żołnierza.

Stan wojenny wprowadzony został 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, której przewodniczył gen. Wojciech Jaruzelski. Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania internowano łącznie 10 131 działaczy związanych z „Solidarnością” a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji strajku. Tegorocznej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce towarzyszy hasło “Światło Wolności”. Tego dnia w godzinach wieczornych zapalone zostaną w oknach świece upamiętniające wydarzenia sprzed 40 lat. Akcja IPN “Światło Wolności” stanowi nawiązanie do tradycji zapalania w oknach świec w kolejnych latach w rocznicę 13 grudnia, na znak protestu i pamięci o tych wydarzeniach i ich ofiarach.