25.02.2022

Oświęcim. Akcja pomocy dla Polaków mieszkających w ukraińskim Samborze

Herby Klubu"Samborzan" i miasta OświęcimiaMiasto Oświęcim wspólnie z Zarządem Klubu „Samborzan” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Oświęcimiu organizuje zbiórkę pieniędzy na rzecz pomocy Polakom na Wschodzie. Koordynacją zbiórki zajmuje się Klub “Samborzan”. – 23 lutego 2022 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła rezolucję solidaryzującą się z mieszkańcami partnerskiego miasta Sambor na Ukrainie. W mieście tym mieszka znaczna społeczność polska. Realizując postanowienia Umowy Partnerskiej z 2003 roku między miastem Oświęcim a miastem Sambor, ogłaszamy przeprowadzenie zbiórki pieniężnej na rzecz Polaków i innych mieszkańców zamieszkałych w Samborze i okolicy. Partnerami w tej akcji będą Dom Polski i Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Samborze oraz Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Samborze, z którymi nasz klub od lat prowadzi różnego rodzaju akcje charytatywne – mówi Włodzimierz Paluch, prezes Klubu “Samborzan” w Oświęcimiu. Darowiznę można wpłacać na konto klubu w Banku Pekao SA O/Oświęcim nr 71124041551111001038903651.

Herby Klubu"Samborzan" i miasta Oświęcimia