23.03.2020

Oświęcim. Aktualna sytuacja w mieście w czasie epidemii koronawirusa

Napis CoVID-19 i cząsteczki bakteriiZ uwagi na ogłoszenie w Polsce stanu epidemii  zajęcia w szkołach są zawieszone aż do Wielkanocy. W oświęcimskich szkołach podstawowych prowadzone są zajęcia zdalne za pomocą dzienników elektronicznych.

W mieście działa Centrum Pomocy Potrzebującym

O pomoc w zrobieniu zakupów należy dzwonić do Dziennego Domu Pomocy ,od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 do 15. Numery telefonów: 33 841 17 80, 33 841 17 81 lub 783 434 107

Osoby samotne, potrzebujące wsparcia i rozmowy mogą zadzwonić do specjalistów ze Środowiskowego Domu Pomocy

Telerozmowy są prowadzone od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do 15, pod numerami 33 842 45 35, 608 648 081, 509 471 649.

Niezbędnych informacji osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Można dzwonić od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 7.30 do 19, pod numery telefonów: 33 8479000, 507 674 569.

Urząd Miasta jest otwarty

Jednak dalej są ograniczenia w poruszaniu się po budynkach. Dlatego warto załatwiać swoje sprawy drogą elektroniczną lub przez platformę e-puap. Urząd Stanu Cywilnego prowadzi bieżące rejestracje aktów urodzenia, zgonów i małżeństw. Pozostałe sprawy np. wydawanie odpisów, zaświadczeń załatwiane są w formie pisemnej, pocztą tradycyjną (na adres: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Jagiełły 25, 32-600 Oświęcim), lub przez platformę ePUAP.

Przedsiębiorcy mogą samodzielnie dokonać zmian w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Można je zrobić samodzielnie – elektronicznie poprzez profil zaufany na stronie: https://wws.ceidg.gov.pl– bez potrzeby wizyty w urzędzie. W przypadku braku możliwości złożenia wniosku przez profil zaufany, wpisy do CEIDG dokonywane będą na podstawie wniosku w formie papierowej, wypełnionego odręcznie przez przedsiębiorcę lub wniosku roboczego tj. wypełnionego i wydrukowanego bezpośrednio z CEIDG. W przypadku trudności związanych z wypełnianiem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 33 84 29 315 lub 33 84 29 306.

 

Przychodnie miejskie świadczą porady lekarskie przez telefon

Pacjenci podczas teleporady otrzymają zalecenia, e-zwolnienie i e-receptę. Jeśli to będzie konieczne otrzymają też zalecenie osobistej wizyty w przychodni lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. Do odwołania nieczynne są poradnie specjalistyczne i poradnie dzieci zdrowych, poradnia medycyny pracy. Badania diagnostyczne (np. USG, RTG, analityka laboratoryjna) wykonywane są tylko u pacjentów z tzw. zleceniem pilnym. Zawieszona jest możliwość rejestracji online.

 

Ważne informacje związane z koronawirusem i telefony

Przypominamy, że podstawowym środkiem ochronnym przez niebezpiecznym wirusem jest higiena osobista i prawidłowe mycie rąk. Osoby, u których występuje duszność, gorączka, kaszel proszone są o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną tel. 604 197 624

lub z NFZ tel. 800 190 590 (całodobowa infolinia).

Pomocą mieszkańcom służy też Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta -33 842 93 03 w godzinach pracy urzędu,

całodobowo Straż Miejska 986 lub 33 842 92 12

i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – 33 844 89 80.

Font Resize
Contrast