23.05.2019

Oświęcim. Alarm powodziowy trwa. Na Kamieńcu zaczynają pracować pompy. Będą też układane worki z piaskiem

Prezydent miasta prowadzi posiedzenie zespołu kryzysowego
oświęcim, alarm powodziowy,

W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas, którego omówiono przygotowania w związku z obowiązującym w Oświęcimiu alarmem powodziowym. Obecni byli przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Zakładu Usług Komunalnych, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta. Spotkanie prowadził prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. Przeanalizowano bieżącą sytuację w mieście i wyznaczono zadania dla poszczególnych służb. Stan wody w Sole znacznie się podniósł i wynosi obecnie 5,50 m. W ciągu doby może znacznie wzrosnąć w związku z prognozowanymi dużymi zrzutami wody w Czańcu. Konieczne jest więc zabezpieczenie wałów na Kamieńcu w rejonie ogródków działkowych i stadionu KS Soła. Od godziny 14 w tych miejscach, pod nadzorem PSP i OSP oraz wsparciu Policji, będą pracować pompy, a nasyp będzie dodatkowo zabezpieczany przez worki z piaskiem. Pracownicy schroniska dla zwierząt są przygotowani na działania związane z podtopieniami w tym miejscu. Straż miejska monitoruje planty, a także przysiółki Mańki i Bajcarki. Na razie nie odnotowano problemów w rejonie Wisły.
Sytuacja w mieście jest całodobowo monitorowano. Wszystkie służby mundurowe i miejskie są w gotowości do podjęcia działań zabezpieczających przez skutkami wylania rzek czy problemów z kanalizacją.

Przypominamy również o numerze alarmowym do Straży Miejskiej tel. 986, pod który zgłaszać należy ewentualne bieżące stany zagrożenia.

Prosimy również mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu rzek oraz wałów przeciwpowodziowych i rozlewisk.

Prezydent miasta prowadzi posiedzenie zespołu kryzysowego
oświęcim, alarm powodziowy,
Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
oświęcim, alarm powodziowy
Woda na Sole przy kładce ma już ponad 5, 5 metra
oświęcim, alarm powodziowy

Font Resize
Contrast