21.11.2023

Oświęcim. Architekci z Katowic zaproponowali najlepszą koncepcję przebudowy hali lodowej

Zwycięska koncepcja przebudowy hali lodowej. Widok od strony ul. ChemikówW drodze konkursu przeprowadzonego przez miasto Oświęcim, wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział w Katowicach, wyłoniona została koncepcja przebudowy i rozbudowy hali lodowej. Została nią praca M.O.C. Architekci z Katowic w autorskim składzie Ewa Janik, Błażej Janik, Małgorzata Karolak-Góra, Karolina Supron i Klaudia Kwaśny. Jej autorzy obok nagrody w wysokości 55 tys. zł otrzymali też zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu przebudowy obiektu. Sąd Konkursowy przyznał pierwszą nagrodę za klarowną kompozycyjnie i skuteczną funkcjonalnie propozycję przebudowy i rozbudowy hali lodowej. Swój wybór uzasadnił: „Nowe, znaczącej wielkości, kubatury harmonijnie uzupełniają strukturę urbanistyczną i krajobrazową miejsca, którego atmosferę tworzą sąsiadujące tereny parkowe z dominantą istniejącej hali. Poprzez przyjęcie właściwej skali nowej zabudowy oraz dzięki dobrym decyzjom architektonicznym projekt we właściwy sposób zachowuje i eksponuje walory architektoniczne istniejącego obiektu i jego charakterystycznej konstrukcji, a jednocześnie kompozycyjnie spaja część istniejącą i część nową. We wnętrzach autorzy zachowują charakter istniejącej hali, jednocześnie za pomocą prostych środków, organizacji nowego łatwo dostępnego holu oraz reorganizacji dróg komunikacyjnych, zwiększają sprawność jej funkcjonowania. Praca proponuje rozwiązania racjonalne ekonomicznie zarówno pod względem realizacji jak i eksploatacji obiektu. Zaproponowane etapowanie pozwala na ciągłe funkcjonowanie obiektu podczas realizacji inwestycji”. Przyznano też drugą nagrodę i wyróżnienia.

Na przygotowanie konkursu, nagrody oraz dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim miasto zabezpieczyło 2,5 mln zł.
Ogłoszenie wyników odbyło się w siedzibie katowickiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Piotr Buśko przewodniczący Sądu Konkursowego podkreślił, że konkurs choć był wyzwaniem dla projektantów cieszył się sporym zainteresowaniem. W regulaminowym terminie zgłoszono 61 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Do złożenia prac zaproszono 45 uczestników. Ostatecznie na konkurs złożono  13 prac. Do drugiego etapu przeszły 4.
W ośmioosobowym Sądzie Konkursowym obok znanych i renomowanych katowickich oraz krakowskich architektów zasiadali przedstawiciele miasta. Wśród nich był prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, zastępca prezydenta Andrzej Bojarski i dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Agata Gworek. – Zwycięska praca jest pomysłem nowatorskim, który zachowuje w dużej mierze wygląd, kształt obecnego budynku i poszerza go o funkcje dodatkowe, jak przestronny hol i nowe lodowisko, ale też salę gimnastyczną Jest dobrze rozwiązana kwestia komunikacji, przemieszczenia się kibiców i zawodników. Jest też obiektem na miarę naszych możliwości zarówno pod kątem kosztów inwestycji, jak i później jego utrzymania. Wydaje się najkorzystniejszą koncepcją. Jest to nie tylko moja opinia, ale też wybór komisji. To jest początek kolejnego etapu związanego z realizacją koncepcji pokonkursowej. Niedługo podpiszemy z pracownią M.O.C umowę i przedstawimy nasze uwagi, zalecenia, które wypracował Sąd Konkursowy i będziemy oczekiwać od partnera ustosunkowania się do nich czy ich akceptacji. Liczę też na to, że osoby związane ze środowiskiem hokejowym czy łyżwiarskim będą uczestniczyć w pracy nad poszczególnymi elementami przebudowy obiektu, aby zapewnić optymalne warunki dla sportowców i innych użytkowników, a także zadbać o funkcjonalność hali lodowej. Wiele pracy przed nami – ocenia prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. Podkreśla też, że lodowisko jest symbolem Oświęcimia od prawie 6 dekad. – Czas zrobił swoje, obiekt jest mocno wyeksploatowany, stąd nasza decyzja o jego modernizacji i rozbudowie. Pod uwagę bierzemy nie tylko wygląd obiektu, ale też jego funkcjonalność. Chcemy, aby służył sportowcom, amatorom, a miasto mogło organizować w nim wydarzenia, jak targi czy małe koncerty. Przebudowa będzie długotrwałym procesem wymagającym też pozyskania znacznych pieniędzy zewnętrznych, bowiem miasto samo nie udźwignie tak wysokich kosztów. Wierzę, że warto ponieść pewien wysiłek, przygotować dobry projekt, zrealizować coś co będzie służyło na kolejne dziesięciolecia i będzie na miarę XXI wieku – dodaje.

Przebudowa hali lodowej, to druga obok krytej pływalni największa inwestycja sportowa, która będzie realizowana w Oświęcimiu. Jej zakres obejmie przebudowę trybun, jak i całego zaplecza sportowego, korytarzy i strefy kibica. Widownia będzie przygotowana dla minimum 3 tysięcy osób. Przewiduje się też miejsce dla punktów gastronomicznych. Obok planowana jest nowa pełnowymiarowa tafla treningowa z 300 miejscami dla widzów, która zgodnie z wytycznymi ma być wybudowana w pierwszej kolejności, aby zapewnić ciągłość szkolenia na czas inwestycji. Hala lodowa ma mieć udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Przy obiekcie ma powstać parking na około 300 miejsc postojowych dla samochodów i autokarów. 

Sąd Konkursowy przyznał też drugą nagrodę, wyróżnienie i dwa wyróżnienia honorowe.
Za zajęcie drugiego miejsca nagrodę w wysokości 33 tys. zł otrzymała pracownia architektoniczna z Lublina Makowscy Mużacz w składzie Krzysztof Makowski i Łukasz Mużacz. Wyróżnienie i 12 tys. zł zdobyła krakowska firma Loesch + Partnerzy w autorskim składzie Konrad Loesch, Anita Kaczmarczyk, Krystian Krawczyk, Marta Lorek, Kinga Dziki i Jakub Miśniakiewicz. Jury przyznało też dwa wyróżnienia honorowe dla pracowni Prolog z Wrocławia i Archigrest z Warszawy.

Wyniki konkursu

 M.O.C. Architekci Katowice. Główna hala lodowa

Główna hala lodowa
 M.O.C Architekci Katowice. Hol główny
Hol według zwycięskiej pracy
M.O.C. Architekci Katowice. Hala lodowa od strony ul. Chemików

Zwycięska koncepcja przebudowy hali lodowej. Widok od strony ul. Chemików

M.O.C. Architekci Katowice. Druga tafla lodowa

Druga tafla

M.O.C. Architekci Katowice. Bryła budynku z boku

Rzut budynku

Autorki zwycięskiej pracy

Autorski zwycięskiej pracy.

Odczytanie werdyktu Sądu Konkursowego

Odczytanie werdyktu Sądu Konkursowego