28.09.2018

Oświęcim. Awans miasta w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów

Oświęcim odnotował wysoką pozycję w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów „Liderzy inwestycji”, prowadzonym przez pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”. Z 22 miejsca “wskoczył” na pozycję 11 w kategorii miasta powiatowe, w której sklasyfikowano 267 samorządów. W tegorocznym zestawieniu obejmującym lata 2015-2017 średnie wydatki w przeliczeniu na mieszkańca na inwestycje w mieście wyniosły 950, 04 zł. Tak wysokie wydatki inwestycyjne były możliwe dzięki pozyskiwaniu pieniędzy zewnętrznych, w tym unijnych. Miasto stara się też zwiększyć dochody własne. W Oświęcimiu powstają nowe firmy, a te istniejące poszerzają działalność. Rozwój turystyki jest dzisiaj jednym z ważniejszych elementów gospodarki miasta. – Cieszy nas, że tak znacznie wzrosła pozycja Oświęcimia w rankingu. Sukcesywnie z roku na rok zwiększamy wydatki na inwestycje. Mieszkańcy oczekują, aby miasto się zmieniało, stawało się bardziej nowoczesne i przyjazne, miało ciekawą ofertę w zakresie gospodarczym, sportowym, kulturalnym i rekreacyjnym. Bardzo ważne jest to, aby inwestycje służyły rozwojowi miasta oraz były miejscem ciekawych wydarzeń i spotkań ludzi – komentuje prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. Jak podkreśla w okresie objętym rankingiem rozbudowano krytą pływalnię, rozpoczęto budowę hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, która niedawno została oddana do użytku. – Zagospodarowaliśmy też zaniedbany teren zielony na osiedlu Zasole pod park, rozpoczęliśmy budowę osiedlowego domu kultury na tym osiedlu. Z myślą o osobach starszych przebudowujemy Dzienny Dom Pomocy, aby dostosować go do opieki nad chorymi między innymi na alzheimera – wylicza prezydent. Przypomina też, że miasto buduje parking wielopoziomowy typu Park & Ride, obok dworca PKP, który będzie pełnił rolę centrum przesiadkowego dla pasażerów jadących w kierunku Śląska czy Krakowa. W tym okresie zmodernizowano też wiele dróg w mieście.
W latach 2015-2017 miasto wspólnie ze spółkami miejskimi przeznaczyło na inwestycje blisko 226 mln zł, w tym ponad 66 mln to pieniądze z funduszy zewnętrznych.