02.08.2021

Oświęcim. Bezpiecznie i komfortowo. Ul. Polowiecka i ul. Norwida przebudowane

Wylot ulicy Polowieckiej na ul. FabrycznąNiedawno zakończyła się przebudowa dwóch oświęcimskich dróg. Ulica Polowiecka i ul. Norwida zmieniły się nie do poznania. Poprawił się komfort jazdy oraz bezpieczeństwo przechodniów.
Na przebudowę ulicy Polowieckiej mieszkańcy czekali kilka lat. Jedna z kluczowych dróg w Monowicach na długości 1,2 km została poszerzona i zyskała nową nawierzchnię. Wybudowano też chodnik o szerokości 2 metrów. Ulica jest odwodniona dzięki budowie kanalizacji deszczowej i zastosowaniu drenaży po jej obu stronach.
Koszt całkowity remontu wyniósł ponad 5,6 mln zł. Z czego blisko 2,6 mln zł miasto pozyskało z Funduszu Dróg Samorządowych.

Na osiedlu domków szeregowych zmodernizowana została ulica Norwida na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do ul. Dąbrowskiego. Zakres prac obejmował budowę kanalizacji, nowego oświetlenia ulicznego oraz nawierzchni ulicy i chodników. Ta inwestycja miała również dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, które pokryło blisko 50 proc. kosztów.  Przebudowa kosztowała ponad 1,3 mln zł. Brakującą kwotę dołożyło miasto Oświęcim.

Trzy lata temu miasto wyremontowało część drogi prowadzącej do cmentarza komunalnego, od ul. Wiklinowej do warsztatu samochodowego.

Wylot ulicy Polowieckiej na ul. Fabryczną

Ulica Polowicka. Zdjęcia zrobione z góry dronem

Przebudowana ulica Norwida. Nowa nawierzchnia i chodniki