24.06.2021

Oświęcim. Biskup Tadeusz Rakoczy nie jest już Honorowym Obywatelem Miasta Oświęcimia

Radni siedzą za stołami podczas sesji Rady MiastaO odebraniu tytułu biskupowi seniorowi zdecydowali radni na wczorajszej sesji Rady Miasta. Za pozbawieniem duchownego honorowego obywatelstwa miasta głosowało 15 radnych. 6 radnych z klubu Prawo i Sprawiedliwość nie wzięło w nim udziału.
Biskup Tadeusz Rakoczy został Honorowym Obywatelem Miasta Oświęcimia w 2007 na wniosek ówczesnego prezydenta Oświęcimia i Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich. Pełnił wtedy funkcję ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej. W maju tego roku Stolica Apostolska po przeprowadzeniu postępowania nałożyła na niego karę za zaniedbania w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich. W świetle tych informacji grupa radnych związana z Klubem Radnych Koalicja Obywatelska, Klubem Radnych Platforma.Nowoczesna oraz KWW KOS 2018 złożyła wniosek do przewodniczącego Rady Miasta o odebranie biskupowi seniorowi Tadeuszowi Rakoczemu tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcimia. – Uważamy, że biskup swoimi działaniami naruszył dobre imię naszego miasta. Oświęcim jest miastem szczególnym, Miastem Pokoju, ośrodkiem licznych inicjatyw pokojowych, miejscem spotkań ludzi różnych narodowości bez względu na religię i przekonania, miastem, które z racji swojej historii winno piętnować wszelkie objawy przemocy. Na podstawie paragrafu 76 ust. 3 Statutu Miasta Oświęcim wnioskujemy o odebranie księdzu biskupowi tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim – argumentowali wnioskodawcy.