28.01.2021

Oświęcim. Budżet 2021 roku

Wejście do parku PokojuTegoroczne dochody budżetu Oświęcimia to ponad 233,5 mln zł. Wydatki szacowane są na poziomie ponad 241,3 mln zł. Ponad 33 mln zł z tej tej puli zostanie przeznaczona na inwestycję.
Pod koniec roku uchwalony został budżet miasta Oświęcimia na 2021 rok. Za przyjęciem dokumentu głosowało 14 radnych, 1 radny był przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. Jak zauważa prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut przygotowanie budżetu miasta na 2021 rok nie było łatwym zadaniem. – Na kondycji finansowej samorządów mocno odbiła się trudna sytuacja gospodarcza spowodowana pandemią, niższe dochody z podatku PIT czy niewystarczająca subwencja rządowa na pokrycie kosztów oświaty. Ostatecznie w miarę możliwości zabezpieczyliśmy na 2021 rok wszystkie obszary związane z funkcjonowaniem miasta. Zapewniliśmy przeszło 33 mln zł na inwestycje – mówi prezydent. – Jednak, gdy wydawało się, że mamy wszystko pod kontrolą, na podstawie kuriozalnego prawa dotyczącego infrastruktury kolejowej, które zostało uchwalone przez Sejm w 2016 roku zostały złożone korekty podatku od nieruchomości. Będzie to skutkować zmniejszeniem dochodów tegorocznego budżetu miasta o blisko 11 mln zł. To ogromna kwota, a my musimy ten budżet zrównoważyć. Podejmujemy więc działania dwukierunkowo. Z jednej strony poszukujemy większych przychodów np. ze sprzedaży nieruchomości miejskich, a z drugiej musimy szukać oszczędności w wydatkach. Wierzę jednak, że uda się nam opanować tę trudną sytuację. Zabezpieczyć sprawne funkcjonowanie służb miejskich, jak i utrzymać dobre tempo inwestycyjne realizując zdecydowaną większość przedsięwzięć, które są oczekiwane przez mieszkańców – wyjaśnia.

Fot. Wejście do parku Pokoju. Inwestycja na osiedlu Chemików zakończy się w połowie roku

 

Dochody miasta w tym roku wyniosą ponad 233, 5 mln zł i są większe o 6 proc. w stosunku do roku 2020

Wydatki planowane są na poziomie ponad 241,3 mln zł i wzrosły o 5,8 proc. Deficyt wyniesie ponad 7,8 mln zł i zostanie pokryty z kredytu oraz wolnych środków za 2020 rok. Miasto spłaca kwotą 7,7 mln zł wcześniej zaciągnięte kredyty i pozyskane obligacje co powoduje, że stan zadłużenia się nie zmienia i wyniesie na koniec 2021 roku 78 mln zł.

Oświata to każdego roku największy wydatek budżetu miasta

W tym roku szacowany jest poziomie ponad 59,8 mln zł, co stanowi prawie 25 proc. wydatków budżetu ogółem. Prezydent podkreśla, że subwencja oświatowa z budżetu państwa w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 482 tys. zł, a koszty utrzymania szkół o ponad 3,7 mln zł. Jak mówi rząd ustala wynagrodzenia nauczycieli, podnosi koszty funkcjonowania szkół. Jednak dochody z subwencji nie pokrywają ich finansowania, co  w konsekwencji obciąża  finanse samorządów.

Pozostałe wydatki budżetu
Transport i łączność to ponad 31,1 mln zł. Na gospodarkę mieszkaniową jest ponad 14,8 mln zł, administrację publiczną ponad 16,2 mln zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano ponad 18,3 mln zł. Na pomoc społeczną zabezpieczono ponad 14,1 mln zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano ponad 10,4 mln zł, a na kulturę fizyczną ponad 13,2 mln zł. Dział Rodzina to 52 mln zł.
Na walkę ze smogiem w formie dotacji do wymiany pieców jest 440 tys. zł. Dodatkowo 400 tys. zł pozwoli wymienić źródła ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych.

Inwestycje miejskie sięgają ponad 33 mln złotych co stanowi 14 proc. wydatków budżetu

Utrzymanie tegorocznych inwestycji na wysokim poziomie wynika z pozyskania znacznych pieniędzy zewnętrznych, w tym unijnych. Najważniejsze tegoroczne inwestycje to zakończenie budowy parku Pokoju oraz montaż tablic informacji pasażerskiej. W tym roku rozpocznie się drugi etap urządzania parku na Zasolu. Przebudowane zostaną m. in. ul. Norwida, ul. Piłsudskiego, ul. Kościelecka i ul. Polowiecka. Ruszy rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej poprzez ul. Jesionową. Prowadzone będą też prace przy drogach wewnętrznych na osiedlu Szpitalna. Zabezpieczono również pieniądze na remont miejsc parkingowych i chodników przy m. in. ul. Dąbrowskiego 46 do 56 czy ul. Wyspiańskiego 7 do 11.
Wspólnie z powiatem miasto przystąpi do przebudowy ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego oraz projektu ul. Nideckiego na Błoniach. Zakończy się też remont ul. Kolbego. O 3 mln zł powiększy się kapitał Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego z przeznaczeniem na budowę budynku przy ul. Sadowej. 800 tys. zł będą kosztować remonty i modernizacje w oświęcimskich szkołach i przedszkolach. Są też pieniądze na wsparcie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, w tym także oświęcimskiego hokeja.

Wejście do parku Pokoju