17.01.2022

Oświęcim. Budżet 2022 roku

Prezydent stoi przy mównicy. Obok siedzą radniTegoroczny budżet miasta zakłada dochody w wysokości ponad 212 mln zł, a wydatki na poziomie ponad 223 mln zł. Dokument został przyjęty na sesji Rady Miasta 22 grudnia 2021 roku, na której obecnych było 20 radnych. Za głosowało 12 radnych z Koalicji Obywatelskiej, Platforma. Nowoczesna oraz niezależni. Wstrzymało się od głosu czterech radnych, w tym trzech z Prawa i Sprawiedliwości i jeden radny niezależny. Nie głosowało czterech radnych z PiS. – Tegoroczny budżet będzie trudny, bo jest wiele czynników zewnętrznych, które mają na niego negatywny wpływ. Jednym z nich są zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu, który uderzył mocno w finanse samorządów, a Oświęcim stracił ponad 18,79 mln wpływów z podatków dochodowych od osób fizycznych tzw. PIT i osób prawnych tzw. CIT. W żaden sposób nie zrekompensuje tego rządowa subwencja w wysokości 5,54 mln zł. Podwyżki cen, które dotykają mieszkańców czy firmy, dla nas są również dużym wyzwaniem i mocno drenują tegoroczny budżet. Oświęcim będzie więc płacił ogromne pieniądze z tytułu podwyżek cen za energię i gaz ziemny. Według naszych szacunków będą one wyższe o ponad 3 mln zł. ( Red. przedstawione kwoty obrazują wykresy i tabele ). Większe będą też koszty inwestycji. Kolejnym jest wzrost stóp procentowych NBP, co spowoduje zwiększenie kosztów obsługi długu – ocenia prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. – Będziemy elastycznie podchodzić do zaplanowanych w budżecie działań, aby mimo tej niełatwej sytuacji zapewnić bezpieczne i sprawne funkcjonowanie miasta. Chcemy zrobić wszystko, by mieszkańcy w jak najmniejszym stopniu odczuli problemy, z jakimi się borykamy – zapewnia.

Tabelka obrazująca poziom podatku od osób prawnych tzw. CIT za 2021 i 2022 rok

Wykres obrazujący zmniejszenie podatków od osób fizycznych tzw. PIT w 2022 roku w porównaniu z rokiem 2021Straty z podatku CIT i PIT oraz wartość subwencji wyrównującej straty dochodówWzrost kosztów energii i gazu w skali całego miasta ( urząd, instytucje kultury, MOSiR, jednostki miejskie )
Miasto zaplanowało ponad 23,7 mln zł na inwestycje.

Wśród tych najważniejszych jest budowa żłobka wraz z przedszkolem oraz parkingu przy ul. Bulwary i zagospodarowanie terenu w tym rejonie. – W tym miejscu powstanie 160 miejsc parkingowych, a także bardzo interesująca przestrzeń, tzw. otwarty amfiteatr, który umożliwi organizację imprez plenerowych. Przystąpimy też do budowy żłobka i przedszkola w rejonie ul. Ceglanej na Starych Stawach. Zakończymy przebudowę ul. Strzeleckiej wraz z ul. Jesionową, czy ulic wewnątrz osiedla Szpitalna. Będzie kontynuowana budowa nowej drogi za Kauflandem, przystąpimy do przebudowy ul. Pod Borem i rozbudowy ul. Koszykowej. Planujemy także remonty chodników przy przy ul. Tysiąclecia , a także przy ul. Mieszka I. Rozpoczną się prace przy przygotowaniu koncepcji przebudowy hali lodowej i drugiej części parku Pokoju – wylicza prezydent.
W tym roku przy ul. Unii Europejskiej powstanie przystanek autobusowy, przebudowane zostaną bandy tafli lodowej wraz z boksami dla zawodników. Na skwerze w rejonie ul. Dąbrowskiego powstanie tzw. park kieszonkowy. Jak co roku miasto zabezpieczyło też pieniądze na przebudowę dróg powiatowych. – Dziękuję radnym Koalicji Obywatelskiej i Platforma. Nowoczesna za pracę nad budżetem i za głosowanie za jego przyjęciem. Natomiast dziwię się radnym Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie głosowali albo go nie poparli. Uważam, że zadania ujęte w tym dokumencie nie są polityczne, są ważne dla mieszkańców i rozwoju miasta, i taka postawa radnych świadczy o braku odpowiedzialności. Tym samym ci radni nie mogą więc przypisywać sobie zadań, które będą realizowane w naszym mieście – kończy.

 Wizualizacja kompleksu oświatowego na Starych Stawach, którego budowa ruszy na Starych Stawach
Budowa żłobka wraz z przedszkolem na osiedlu Stare Stawy ruszy w tym roku

Pozostałe wydatki budżetu
Na oświatę miasto przeznacza w 2022 roku 64,1 mln zł. Transport i łączność to ponad 33,1 mln zł. Na gospodarkę mieszkaniową jest ponad 12,1 mln zł, na administrację publiczną ponad 17 mln zł. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano ponad 20 mln zł. Na pomoc społeczną zabezpieczono ponad 14,8 mln zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano ponad 10,5 mln zł, a na kulturę fizyczną blisko 13,69 mln zł. Dział Rodzina to ponad 29 mln zł. Na walkę ze smogiem w formie dotacji do wymiany pieców jest 760 tys. zł. Na remonty i modernizacje w oświęcimskich szkołach i przedszkolach przewidziano 750 tys. zł. Są też pieniądze na wsparcie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, w tym także oświęcimskiego hokeja. Aktualnie zadłużenie miasta wynosi 74 mln zł i zmniejszyło się o 4 mln zł w stosunku do poprzedniego roku.