06.12.2019

Oświęcim. Chcesz działać w Oświęcimskiej Radzie Seniorów? Trwa nabór kandydatów

 

Członkowie Oświęcimskiej Rady Seniorów podczas spotkania Prezydent Miasta Oświęcim ogłosił nabór kandydatów do Oświęcimskiej Rady Seniorów na kadencję w latach 2020-2024.  Mogą ich zgłaszać instytucje mające siedzibę w Oświęcimiu, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku. Można się również zgłaszać osobiście, pod warunkiem, że osoba zainteresowana pracą w radzie posiada poparcie co najmniej 15 mieszkańców miasta Oświęcim, powyżej 60 roku życia.

Zgłoszenie kandydata może odbyć się jedynie na podstawie formularzy zgłoszeniowych http://bip.oswiecim.um.gov.pl/6569/dokument/20319.

Wersja drukowana formularza dostępna jest w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Ludwika Solskiego 2, pok. 10. Informacji na temat zgłaszania kandydatur i wyborów do rady uzyskać można pod nr tel. 33 842 93 09 lub 33 84 29 310.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim w okresie przeprowadzania naboru od 9 grudnia 2019 roku do 10 stycznia 2020 r.

Członkowie Oświęcimskiej Rady Seniorów podczas spotkania

Font Resize
Contrast