26.05.2021

Oświęcim. Coraz mniej czasu na wykup mieszkań komunalnych z bonifikatą

Budynek komunalny przy ul. NideckiegoPozostało jeszcze kilka dni na podjęcie decyzji o wykupie mieszkań komunalnych z 30 proc. bonifikatą. Termin składania wniosków upływa 31 maja. Średnia cena 1 m kw. według dotychczasowych operatów szacunkowych wnioskowanych mieszkań wynosi 4191 zł. Tak więc po 30 proc. bonifikacie będzie można nabyć mieszkanie komunalne za około 2930 zł za m kw. Sprzedażą objęte są mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach mieszkaniowych lub w bloku przy ul. Nideckiego od numerów 28 do 36. Najemcy, którzy chcą skorzystać z ulgi powinni złożyć wniosek do Urzędu Miasta lub Zarządu Budynków Mieszkalnych w formie papierowej, elektronicznej lub przesłać go pocztą oraz przystąpić do umowy notarialnej w określonym przez miasto terminie. Muszą jednak być najemcą mieszkania na koniec ubiegłego roku na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, a także nie korzystać z dodatku mieszkaniowego czy z umorzenia czynszu całkowitego lub częściowego w okresie jednego roku przed złożeniem wniosku o jego wykup. Osoba, która chce wykupić mieszkanie nie może zalegać z płatnościami czynszu i podatku lokalnego oraz opłat lokalnych. 
Wykup obejmuje sprzedaż mieszkania wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem.
Do momentu spisania umowy notarialnej najemca mieszkania może wycofać się z zamiaru jego wykupu.
Więcej informacji można uzyskać w w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta tel. 33 842 92 20 lub 33 842 92 17.