27.05.2019

Oświęcim. Ćwiczenia RENEGADE-SAREX 19

Syreny alarmowe
oświęcim, ćwiczenia renegade

Informujemy Mieszkańców, że od 28 do 30 maja 2019 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzi ćwiczenie RENEGADE-SAREX 19.

Elementami ćwiczenia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W ramach ćwiczenia zostanie przeprowadzony trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniu atakami z powietrza. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK) w Oświęcimiu w przypadku otrzymania sygnału o zagrożeniu uruchomi system alarmowania w Oświęcimiu poprzez wyemitowanie sygnału dźwiękowego za pomocą syren alarmowych.
„OGŁOSZENIE ALARMU” (ĆWICZEBNY) – sygnał akustyczny – modulowany, dźwięk syren trwający trzy minuty.
„ODWOŁANIE ALARMU” (ĆWICZEBNY) – sygnał akustyczny – ciągły, dźwięk syren trwający trzy minuty.
Na emitowane sygnały alarmowe nie należy reagować.