15.02.2024

Oświęcim. Człowiek wielkiego serca i wrażliwości. Ostatnie pożegnanie Włodzimierza Palucha

Zdjęcia, urna z prochami na grobowcuNa cmentarzu komunalnym  w Oświęcimiu odbyły się uroczystości pogrzebowe Włodzimierza Palucha, samorządowca i społecznika, oddanego sprawom miasta. Zmarł, 10 lutego, mając 85 lat. W ostatniej drodze towarzyszyli mu rodzina, znajomi i przyjaciele, oświęcimianie, współpracownicy oraz samorządowcy. W imieniu władz miasta zmarłego pożegnał prezydent Janusz Chwierut, przypominając drogę samorządową oraz osiągnięcia i zasługi dla Oświęcimia.- Żegnamy naszego serdecznego kolegę, osobę znaną i szanowaną w naszym mieście. Człowieka wielu zainteresowań i pasji. Jedną z nich był Oświęcim, drugą Kresy, z których pochodził.
Poznaliśmy się w połowie lat 90-tych minionego wieku. Włodek, podobnie jak ja, był radnym Rady Miasta, a także członkiem Zarządu Miasta Oświęcimia, gdzie pełnił funkcję wiceprezydenta. Był dobrym i pogodnym człowiekiem. Służył pomocą i dobrą radą w każdej sytuacji. Miał wielkie serce i ogromną wrażliwość. Nikogo nie zostawił w potrzebie, mocno angażował się w pomoc dla Sambora, również podczas ataku Rosji na Ukrainę nie szczędził sił i czasu, aby zebrać pieniądze i przekazać je potrzebującym obywatelom Ukrainy. Pielęgnował tradycje kresowe, przypominał i organizował ważne dla Kresowian obchody rocznic, w tym Zbrodni Wołyńskiej.
Swoją wiedzą, doświadczeniem i mądrością życiową dzielił się z nami pracując społecznie w Oświęcimskiej Radzie Seniorów. Współpracował też z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży i hospicjum. Zawsze pogodny, dowcipny, uśmiechnięty z nowymi pomysłami. Tak Cię zapamiętamy! – mówił prezydent.

Urna z prochami zmarłego spoczęła w grobowcu na cmentarzu komunalnym.

Włodzimierz Paluch, był wiceprezydentem Oświęcimia w latach 1998-2002, radnym Rady Miasta czterech kadencji, przewodniczącym Oświęcimskiej Rady Seniorów. Działał w Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Klub Samborzan. Współpracował z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży i hospicjum. 

Zdjęcia, urna z prochami i wieńce od żałobników

Zdjęcia, urna z prochami i wieńce od żałobników na grobowcu

 

Zdjęcia, urna z prochami i wieńce od żałobników

Zdjęcia, urna z prochami i wieńce od żałobników, przemawia prezydent

Zdjęcia, urna z prochami, wieńce od żałobników, moment złożenia urny do grobowca