29.11.2022

Oświęcim. Dodatek dla osób, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania domu

Dodatek elektryczny zawiera informację, ile można otrzymać dodatku1 grudnia rusza nowy dodatek. Mieszkańcy, którzy ogrzewają swoje domy lub mieszkania prądem będą mogli złożyć wniosek o dodatek elektryczny, który obejmie okres od grudnia do 1 lutego 2023 roku. Świadczenie ma być wypłacone najpóźniej do 31 marca 2023 r.
Na wsparcie mogą liczyć osoby, które ogrzewają domy pompami ciepła, piecami akumulacyjnymi czy bojlerami. Wysokość świadczenia wyniesie od 1 tys. zł do 1, 5 tys. zł. Podstawą przyznania świadczenia jest jest ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Sprawy dodatku do są załatwiane w budynku Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2, w pokoju nr 29, II piętro, tel. 33 842 91 29. 

Wzór wniosku o dodatek elektryczny
W myśl obowiązujących przepisów gospodarstwem może być zarówno osoba samotna jak i rodzina. Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Pomoc w postaci dodatku elektrycznego mogą otrzymać osoby, które posiadają wpis pompy ciepła, pieca akumulacyjnego, bojlera do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do 11 sierpnia 2022 roku, chyba, że budowa nowego domu została ukończona po tym terminie i dokonują odpowiednich zgłoszeń dla pomp ciepła, pieców czy bojlerów do CEEB. Z danych z CEEB musi wynikać, że główne źródła ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Dodatek elektryczny nie przysługuje osobom, które korzystają z fotowoltaiki.

Podobnie jak w przypadku innych dodatków, na węgiel, gaz czy pelet obowiązuje zasada że można otrzymać tylko jeden dodatek do prądu. Bez znaczenia jest liczba osób mieszkających pod tym adresem.
W myśl obowiązujących przepisów wnioskodawca nie może otrzymać jednocześnie dodatku do prądu i dodatku węglowego. Wyłączenie dotyczy też dodatków do pelletu, oleju, gazu LPG i drewna.

Wzór wniosku o dodatek elektryczny

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 24 listopada 2022 w sprawie wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego