17.05.2018

Oświęcim. Dopłaty do wymiany pieców w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych

Do końca lipca mieszkańcy Oświęcimia mogą składać wnioski do Urzędu Miasta o dopłaty do wymiany pieców w ramach tegorocznej puli pieniędzy. Od tego roku dotyczy to nie tylko właścicieli domów jednorodzinnych. Program został rozszerzony o budynki wielorodzinne. Wnioski mogą składać zarówno właściciele nieruchomości, jak również wspólnoty, po przyjęciu stosownej uchwały. Dotacją będzie objęta wymiana pieców na ogrzewanie gazowe lub podłączenie do sieci ciepłowniczej. Nowością jest możliwość uzyskania kolejnej dotacji w przypadku wymiany pieców węglowych na kocioł gazowy, olejowy, elektryczny lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dofinansowanie dla domów jednorodzinnych w przypadku instalacji gazowej wynosi nawet 7 tys. zł.  Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Miejskiej w pokoju 29 (II piętro) lub pod nr tel. 33 84 29 129. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2. 
Przypominamy też, że w 2017 roku Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji:
1. instalowanie tylko kotłów spełniających normy wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu (emisja pyłu do 40mg/m3)
2. do końca 2022 roku – wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm
3. do końca 2026 roku – wymiana kotłów, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne (klasa 3 lub 4)
4. istniejące kotły klasy 5 mogą być eksploatowane bezterminowo
 

Uchwała wprowadza wymagania dla jakości paliw:
1. zakaz stosowania mułów i flotów węglowych
2. zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20 proc. (suszenie przynajmniej 2 sezony)


Wprowadza też obowiązki dla właścicieli kominków:

1. nowo instalowane kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu
2. od 2023 roku – istniejące kominki o sprawności cieplnej poniżej 80 proc. muszą zostać wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu do poziomu ekoprojektu (np. elektrofiltr).


Więcej informacji o uchwale województwa małopolskiego:

www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

 

Więcej informacji o dopłatach do pieców:

http://web.um.oswiecim.pl/bip/dokumenty/pliki/103/zasadydotacji.pdf