09.05.2019

Oświęcim. Dotacja do wymiany starych “kopciuchów” na piece węglowe nowszej generacji mniejsza z każdym rokiem

Plakat z napisem. Nie truj. Weź dotację i wymień piec
oświęcim, smog, dotacje do wymiany pieców

Przypominamy mieszkańcom Oświęcimia, że osoby, które ogrzewają domy piecami pozaklasowymi mają czas na ich wymianę do 2022 roku. Jeśli zdecydują się zastąpić je piecami węglowymi nowszej generacji np. niskoemisyjnymi z podajnikiem automatycznym, kotłami na biomasę z podajnikiem automatycznym oraz kotłami zgazowującymi paliwo to muszą liczyć się z tym, że każdego roku aż do 2022 dotacja będzie zmniejszana o kolejny 1 tys. zł. W tym roku proponowana dotacja wynosi 4 tys. zł. W kolejnym będzie to 3 tys zł, w następnym – 2 tys. zł, a w 2022 roku już tylko 1 tys. zł.
W sytuacji, gdy wnioskodawcy wystąpią o udzielenie dotacji do 31 lipca danego roku, a wnioski nie zostaną zrealizowane z powodu braku pieniędzy w budżecie miasta, wówczas przejdą na kolejny rok z zachowaniem kwoty dotacji z roku, w którym wniosek był złożony. Z kolei, gdy wniosek wpłynie do urzędu po 31 lipca danego roku to dotacja będzie wypłacana na zasadach obowiązujących w następnym roku. W przypadku rezygnacji z ubiegania się o dotację, rozpatrywanie wniosków o zawarcie umowy o udzielenie dotacji odbywać się będzie na podstawie nowych wniosków.
Zasady dopłaty do pieców gazowych, olejowych, elektrycznych, pomp ciepła, fotowoltaiki, podłączenia do sieci ciepłowniczej pozostają bez zmian. Zasady Udzielania Dotacji (1)

Plakat z napisem. Nie truj. Weź dotację i wymień piec
oświęcim, smog, dotacje do wymiany pieców