04.12.2019

Oświęcim. Dotacje do zabytków z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego

Logo Małopolski

Do 16 grudnia 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie z budżetu województwa prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych obiektów wpisanych do rejestru małopolskich zabytków. Ważne jest, by realizacja dofinansowanych w konkursie projektów, dotyczących prac przy obiektach o istotnym znaczeniu historycznym, artystycznym czy naukowym, została zrealizowana w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Wnioski o dotacje powinny zostać skierowane do Sejmiku Województwa Małopolskiego i złożone w formie elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych, który jest dostępny pod adresem esoz.umwm.pl, lub w formie papierowej, którą stanowi wygenerowana wersja wniosku złożonego w elektronicznym systemie obsługi zadań publicznych. Wniosek należy przesłać wraz z obowiązkowymi załącznikami na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerami telefonów: 12/ 63 03 407, 63 03 139 oraz 63 03 423.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 

Logo Małopolski

Font Resize
Contrast