14.11.2017

Oświęcim. E-składka – proste płatności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy do końca roku dostaną jeden indywidualny numer rachunku składkowego. Nie będą już aktywne dotychczasowe numery rachunków, na które opłacali składki. Więcej informacji na www.zus.pl/eskladka oraz telefonicznie 22 560 16 00.

Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy do końca roku dostaną jeden indywidualny numer rachunku składkowego. Nie będą już aktywne dotychczasowe numery rachunków, na które opłacali składki. Więcej informacji na www.zus.pl/eskladka oraz telefonicznie 22 560 16 00.