16.06.2015

Oświęcim ekoliderem


W ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie odbyło się wczoraj uroczyste wręczenie nagród w konkursie "eko.LIDERZY 2015. Organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a uhonorował samorządy i instytucje, które przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.
 Wśród 13 laureatów znalazło się miasto Oświęcim, które zdobyło główną nagrodę w wysokości 40 tys. zł w kategorii ekoGmina miejska za działania w zakresie ochrony środowiska w 2014 roku. Pozostali laureaci to m. in. powiat brzeski, gmina Miechów, gmina Bochnia, schronisko górskie PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, miasto Gorlice oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania spółka z o. o. w Krakowie.
– Cieszy nas, że zostaliśmy dostrzeżeni jako samorząd, który robi wiele dla ekologii – mówi Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.


W ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie odbyło się wczoraj uroczyste wręczenie nagród w konkursie "eko.LIDERZY 2015. Organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a uhonorował samorządy i instytucje, które przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.
 Wśród 13 laureatów znalazło się miasto Oświęcim, które zdobyło główną nagrodę w wysokości 40 tys. zł w kategorii ekoGmina miejska za działania w zakresie ochrony środowiska w 2014 roku. Pozostali laureaci to m. in. powiat brzeski, gmina Miechów, gmina Bochnia, schronisko górskie PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, miasto Gorlice oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania spółka z o. o. w Krakowie.
– Cieszy nas, że zostaliśmy dostrzeżeni jako samorząd, który robi wiele dla ekologii – mówi Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.

– Przypomnę, że mamy w mieście system dotacji do wymiany starych pieców na ekologiczne źródła ciepła czy montaż solarów, a także budowy przyłączy kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków, z których chętnie korzystają mieszkańcy – podkreśla. Oświęcim ma także dobre rozwiązania w zakresie odbioru odpadów komunalnych i sieć kanalizacji sanitarnej obejmującej prawie całe miasto.
Przyznana nagroda przeznaczona jest na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. – Wykorzystamy te pieniądze na nasadzenia drzew i krzewów na osiedlu Zasole – wyjaśnia Andrzej Bojarski zastępca prezydenta Oświęcimia, który odbierał nagrodę.
Do konkursu zostały zaproszone m. in. gminy i powiaty Małopolski, ich spółki komunalne oraz jednostki organizacyjne, zajmujące się z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Oceniane były działania przygotowane w roku 2014 przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz innych instytucji finansujących ochronę środowiska w Małopolsce. 

www.wfos.krakow.pl