08.11.2018

Oświęcim. Eksperci o zanieczyszczonym powietrzu

      Zobacz film Cały ten smog! https://www.youtube.com/watch?v=PNsANi0ORrg

W Galerii Książki Urząd Miasta zorganizował konferencję na temat niskiej emisji i jej wpływie na nasze zdrowie. Obok informacji na temat dotacji z miasta na wymianę pieców i podejmowanych działań w kierunku ograniczenia niskiej emisji, można było dowiedzieć się jak dobierać kotły i jak je właściwie eksploatować. Eksperci zaprezentowali raport o stanie powietrza i bilansie energetycznym miasta, a także działania podejmowanie przez Województwo Małopolskie zmierzające do poprawy zanieczyszczenia powietrza. Rozmawiano też o programie “Czyste powietrze”, a Krzysztof Krawczyk, kardiolog z krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, przedstawił dane na temat wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie. Z tego powodu odnotowuje się 7 milionów przedwczesnych zgonów na świecie w roku. W Polsce to 25 tys. przedwczesnych zgonów. W tym 72 proc. to powikłania ze strony układu krążenia, 14 proc. to obturacyjna choroba płuc i infekcje układu oddechowego i 14 proc. rak płuc.

Choroby spowodowane stężeniem pyłów zawieszonych prezentuje slajd z prezentacji przygotowanej przez lekarza Krzysztofa Krawczyka.