31.03.2022

Oświęcim. Gdzie znajdują się PSZOK-i? Kto może z nich korzystać? Jakie odpady przyjmują?

Plakat z informacją Oświęcimski PSZOK to niezły SZOK!Drogi Mieszkańcu Oświęcimia!
Czy wiedziałeś, że w mieście funkcjonują dwa nowoczesne Punkty Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych? Oświęcimski PSZOK, to niezły SZOK!
To tutaj możesz oddać odpady i być „ EKO”! Przygotowaliśmy dla Ciebie pigułkę informacji o oświęcimskich Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w formie pytań
i odpowiedzi. Bycie „EKO” będzie jeszcze łatwiejsze!
Czym jest PSZOK?
PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, to miejsce, w którym każdy mieszkaniec Oświęcimia, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami może oddać posegregowane odpady komunalne bez ponoszenia dodatkowych opłat.
Gdzie zlokalizowane są PSZOK na terenie Miasta Oświęcim?
Dla wygody mieszkańców zorganizowano dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, odpowiednio dla prawo i lewobrzeżnej strony Oświęcimia, które zlokalizowane są:
1) ul. Bema 12A – siedziba Zakładu Usług Komunalnych w Oświęcimiu,
2) ul. Więźniów Oświęcimia 10 – garaże za „Sanepidem”.

W jakich godzinach mogę skorzystać z PSZOK?

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Oświęcimia czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 oraz w sobotę od godz. 8 do 13.
Jak mogę skorzystać z PSZOK?

Oddając odpady do PSZOK musimy posiadać „KARTĘ PSZOK”. Jest to karta uprawniająca właściciela nieruchomości do korzystania z PSZOK dla mieszkańców Oświęcimia. Karta PSZOK to karta elektromagnetyczna wyposażona w nośnik informacji w postaci unikalnego kodu, który przeznaczony jest do automatycznego odczytu i identyfikacji danej posesji.

Jak mogę otrzymać Kartę PSZOK?

Właściciele posesji zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej otrzymali swoje karty wraz z informacją o zmianie stawki wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na początku 2022 roku. Nowi klienci otrzymają swoje karty po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami składaną do Prezydenta Miasta Oświęcimia. W przypadku zabudowy wielorodzinnej karta będzie wydawana na wniosek właściciela/najemcy po przedłożeniu do wglądu otrzymanego od Zarządu zawiadomienia o wysokości opłaty z tytułu eksploatacji lokalu mieszkalnego.

Jakie odpady mogę dostarczyć do PSZOK?

Mieszkaniec Oświęcimia może dostarczyć do PSZOK posegregowane odpady komunalne, takie jak:
a) papier i tektura,
b) tworzywa sztuczne i metale,
c) szkło,
d) odpady ulegające biodegradacji – tylko dla posesji jednorodzinnych bez zadeklarowanego przydomowego kompostownika,
e) odpady wielkogabarytowe,
f) zużyte opony z samochodów osobowych – limit 4 szt. na posesje na rok,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) przeterminowane leki,
j) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, itp.),
k) odpady remontowe – gruz w ilości 200 kg na mieszkańca na rok,
l) oleje, tłuszcze, detergenty,
m) odzież i tekstylia.

Co z odpadami niesegregowanymi?

Odpady niesegregowane nie będą przyjmowane w PSZOK. Do punktów można dostarczyć tylko i wyłącznie posegregowane odpady zgodnie z powyższą listą.

Czy w PSZOK mogę pobrać worki na odpady segregowane?

W Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można pobrać dodatkowe worki na odpady segregowane.

Jak mogę skontaktować się z obsługą?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 14. 30 pod nr. telefonu 33 476 80 81 lub adresem email: pszok@zuk.oswiecim.pl

Teraz już wiesz, jak poprawnie skorzystać z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Okaż swoją postawę „EKO” i do zobaczenia na PSZOK!

Plakat PSZOK to niezły SZOK! Z informacjami co można przywieźć , jakich godzinach jest otwarty

Biała karta z zielonymi napisami Karta PSZOk i unikalnym kodem