01.12.2021

Oświęcim – gminą z inicjatywą sprawności instytucjonalnej

Dotarła do nas informacja, że w wyniku podsumowania ankiety ewaluacyjnej „Sprawność instytucjonalna miast i gmin” przeprowadzonego przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Miastu Oświęcim przyznano wyróżnienie pn. „Gmina z inicjatywą sprawności”.

Wyróżnienie przyznawane jest tylko gminom w Polsce, które do oceny sprawności instytucjonalnej zgłosiły się co najmniej dwukrotnie w latach 2017-2020, a także poprawiły  poziom sprawności oraz poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. W pierwszej edycji wyróżniono 53 gminy w Polsce, kolejna edycja trwa, a jej wyniki opublikowane zostaną w przyszłym roku.

Analiza tej ankiety może być ciekawe źródłem informacyjnym w przeprowadzaniu ogólnokrajowych analiz porównawczych i diagnozowaniu dobrych praktyk służących poprawie sprawności instytucjonalnej. Narzędzie to służy samorządowcom do dokonywania samooceny prowadzonych działań, do gromadzenia informacji niezbędnych w procesie doskonalenia zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. Jest ono wykorzystywane od kilku lat przez gminy różnych województw w całej Polsce.

Otrzymane wyróżnienia, to również uznanie wysiłków, które podejmują władze samorządowe w podnoszeniu ich sprawności i doskonaleniu sposobów stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego.

Publikacja “Sprawne w działaniu miasta i gminy” – zobacz plik PDF