17.04.2020

Oświęcim. Handel wrócił na targowisko

Targowisko miejskie

Targowisko miejskie od czwartku, 16 kwietnia jest ponowie otwarte dla sprzedawców produktów spożywczych i rolnych. Zakład Usług Komunalnych, który jest administratorem obiektu wprowadził odpowiednie zasady bezpieczeństwa. Osoby prowadzące sprzedaż będą rozmieszczone w sektorze rolno-spożywczym, z zachowaniem niezbędnego buforu bezpieczeństwa. W przypadku braku możliwości ustawienia w tej części sprzedający zostaną rozlokowani na innych, wskazanych przez administratora stanowiskach handlowych. Kupcy we własnym zakresie zobowiązani są do zaopatrzenia się we właściwe środki ochronne ( płyn dezynfekujący, rękawiczki, maski). Przy każdym punkcie handlowym może się znajdować maksymalnie 3 klientów. Administrator w razie konieczności będzie ograniczał liczbę klientów do ustalonego limitu. Klienci  zobowiązani będą do dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy bramach wejściowych. Należy bezwzględnie zachować bezpieczną odległość, minimum 1,5 m, między klientami, sprzedającymi oraz między sprzedawcą, a klientem.

Targowisko miejskie

Font Resize
Contrast