05.02.2021

Oświęcim. I edycja mecenatu Małopolski

Maska karnawałowaZarząd Województwa Małopolskiego ogłasza drugi konkurs w 2021 roku na realizację zadań z dziedziny kultury. Tym razem na zadania jednoroczne.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Więcej