09.05.2019

Oświęcim. II Szczyt Antysmogowy Powiatu Oświęcimskiego

Domy jednorodzinne
oświęcim, smog, szczyt smogowy

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zaprasza na II Szczyt Antysmogowy Powiatu Oświęcimskiego pt. „Realizacja Programu Ochrony Powietrza Małopolski w Powiecie Oświęcimskim”, który odbędzie się 15 maja o godz. 16 w Miejskiej Bibliotece Publicznej.  Szczyt ma charakter otwarty. Z zaproszenia mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy naszego regionu zainteresowani problematyką smogu.

– W trosce o jakość powietrza w naszym powiecie kontynuujemy spotkania poświęcone problematyce smogu, którego przyczyną jest przede wszystkim niska emisja pyłów. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób oraz z transportu spalinowego – mówi wicestarosta Paweł Kobielusz.

Program:

16. – Otwarcie, przywitanie gości i prelegentów przez Starostę Oświęcimskiego

16.05 – Stan realizacji Programu ochrony powietrza w gminach powiatu oświęcimskiego oraz przegląd dostępnych narzędzi finansowych – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

16.20 – Pozytywne działania w zakresie ochrony powietrza na terenie Małopolski na podstawie kontroli przeprowadzanych w gminach województwa małopolskiego – przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

16.35 – Podejmowane i planowane do realizacji działania w zakresie ochrony powietrza na terenie gmin powiatu oświęcimskiego – przedstawiciele Gmin z Powiatu Oświęcimskiego

17.20 – Panel dyskusyjny i podsumowanie